Gratis Personlighedstest


Oxford Capacity Analysis giver et nøjagtigt billede af en række vitale aspekter omkring din personlighed. OCA-testen administreres af Scientologi Kirken Jylland i Århus og er helt gratis, men alle felter skal udfyldes, hvis du ønsker resultatet af testen. Du skal være over 18 år og bo i Danmark for at få resultatet af din test.

Vær sikker på, at du har forstået hvert spørgsmål og svar ærligt uden at tænke for længe over svaret. Hvis dit svar afhænger af, om det drejer sig om fortid eller nutid anfør da det nutidige svar.
 


 1. Kommer du med tankeløse bemærkninger eller 
  beskyldninger, som du senere fortryder?
   Ja Måske Nej

 2. Når andre bliver bragt ud af fatning, bevarer du så nogenlunde roen?
   Ja Måske Nej

 3. Bladrer du gennem togplaner, vejvisere eller ordbøger blot for fornøjelsens skyld?
   Ja Måske Nej

 4. Når du bliver bedt om en afgørelse, lader du dig da påvirke af din mod- eller velvilje over for vedkommende, det drejer sig om?
   Ja Måske Nej

 5. Ønsker du at få højst to børn, selv om dit helbred og din indtægt tillader flere?
   Ja Måske Nej

 6. Får du en gang imellem en sitren i musklerne, når der ikke er nogen logisk grund til det?
   Ja Måske Nej

 7. Ville du foretrække at være i en stilling, hvor du ikke havde ansvaret for at træffe beslutninger?
   Ja Måske Nej

 8. Anser andre dine handlinger for at være uberegnelige?
   Ja Måske Nej

 9. Synes du, at der burde bruges flere penge på den sociale sikkerhed?
   Ja Måske Nej

 10. Interesserer du dig meget for andre mennesker?
   Ja Måske Nej

 11. Er din stemme monoton, snarere end varierende i toneleje?
   Ja Måske Nej

 12. Lader du normalt den anden person indlede samtalen?
   Ja Måske Nej

 13. Er du umiddelbart interesseret i, hvad andre mennesker fortæller?
   Ja Måske Nej

 14. Ville tanken om at påføre smerte til vildt, smådyr eller fisk afholde dig fra at jage eller fiske?
   Ja Måske Nej

 15. Er du ofte impulsiv i din opførsel?
   Ja Måske Nej

 16. Taler du langsomt?
   Ja Måske Nej

 17. Er du sædvanligvis bekymret over behovet for at beskytte dit helbred?
   Ja Måske Nej

 18. Rykker det i dine muskler, når noget uventet sker?
   Ja Måske Nej

 19. Er du normalt hensynsfuld i dine krav over for ansatte, slægtninge eller elever?
   Ja Måske Nej

 20. Mener du, at du kan træffe en korrekt afgørelse "på stående fod"?
   Ja Måske Nej

 21. Bekymrer du dig stadig over dine tidligere nederlag?
   Ja Måske Nej

 22. Finder du dig selv ekstra energisk i perioder på flere dage i træk?
   Ja Måske Nej

 23. Tager du andres forsøg på at fortælle dig, hvad du skal gøre, ilde op?
   Ja Måske Nej

 24. Er det normalt svært for dig at "indrømme og tage skylden"?
   Ja Måske Nej

 25. Har du snarere en lille kreds af nære venner, end et stort antal venner og flygtige bekendtskaber?
   Ja Måske Nej

 26. Er dit liv en vedvarende kamp for at overleve?
   Ja Måske Nej

 27. Synger og fløjter du ofte blot for sjov skyld?
   Ja Måske Nej

 28. Anser dine venner dig for at have et varmt hjerte?
   Ja Måske Nej

 29. Vil du hellere give end modtage ordrer?
   Ja Måske Nej

 30. Nyder du at fortælle folk om den seneste skandale i din omgangskreds?
   Ja Måske Nej

 31. Kunne du indordne dig under stram disciplin?
   Ja Måske Nej

 32. Ville tanken om at starte forfra bekymre dig meget?
   Ja Måske Nej

 33. Forsøger du at få andre til at le eller smile?
   Ja Måske Nej

 34. Finder du det let at udtrykke dine følelser?
   Ja Måske Nej

 35. Lader du være med at beklage dig, når den anden kommer for sent til en aftale?
   Ja Måske Nej

 36. Anser andre dig undertiden for at være en "lyseslukker"?
   Ja Måske Nej

 37. Mener du, at der er andre mennesker, som er afgjort uvenlige over for dig og modarbejder dig?
   Ja Måske Nej

 38. Ville du indrømme at have taget fejl blot for "husfredens" skyld?
   Ja Måske Nej

 39. Er der kun få mennesker, du virkelig er glad for?
   Ja Måske Nej

 40. Er du kun sjældent glad, medmindre der er en særlig grund til det?
   Ja Måske Nej

 41. "Cirkulerer" du ved selskabelige sammenkomster?
   Ja Måske Nej

 42. Tager du rimelige forholdsregler for at undgå ulykker?
   Ja Måske Nej

 43. Gør tanken om at tale i en forsamling dig nervøs?
   Ja Måske Nej

 44. Hvis du ser en vare i et butiksvindue, som ved en åbenlys fejltagelse var sat for lavt i pris, ville du så prøve at få den til den pris?
   Ja Måske Nej

 45. Føler du ofte, at folk kigger på dig eller taler om dig bag din ryg?
   Ja Måske Nej

 46. Får du dig altid "rodet ud i noget"?
   Ja Måske Nej

 47. Er der noget bestemt, du hader eller frygter?
   Ja Måske Nej

 48. Foretrækker du at være tilskuer snarere end aktiv deltager i sport?
   Ja Måske Nej

 49. Finder du det let at være upartisk?
   Ja Måske Nej

 50. Har du visse bestemte retningslinier for høflig optræden over for andre medlemmer af din familie?
   Ja Måske Nej

 51. Kan du "få gang i sagerne" under selskabelighed?
   Ja Måske Nej

 52. Ville du købe på kredit i håbet om at kunne overholde afdragene?
   Ja Måske Nej

 53. Får du en efter-reaktion, når noget uventet, så som en ulykke eller en anden ubehagelig hændelse, har fundet sted?
   Ja Måske Nej

 54. Ser du på det bedste for alle parter snarere end dine egne personlige fordele?
   Ja Måske Nej

 55. Når du lytter til en foredragsholder, føler du da undertiden, at taleren udelukkende sigter til dig?
   Ja Måske Nej

 56. Er det sjældent, at uvedkommende støj forstyrrer din koncentration?
   Ja Måske Nej

 57. Er du sædvanligvis up-to-date med hverdagens begivenheder?
   Ja Måske Nej

 58. Kan du med sindsro planlægge og arbejde hen imod at udføre noget, der skal ske om et halvt års tid?
   Ja Måske Nej

 59. Anser du det moderne system med åbne fængsler for at være dømt til at mislykkes?
   Ja Måske Nej

 60. Er du tilbøjelig til at være skødesløs?
   Ja Måske Nej

 61. Får du nogen sinde en "drømmeagtig" følelse over for livet, hvor det hele synes uvirkeligt?
   Ja Måske Nej

 62. Kommer du dig hurtigt over virkningen af dårlige nyheder?
   Ja Måske Nej

 63. Når du kritiserer – prøver du så samtidig at opmuntre?
   Ja Måske Nej

 64. Bliver du normalt betragtet som "kold"?
   Ja Måske Nej

 65. Er dine meninger ikke tilstrækkeligt vigtige til at fortælle andre?
   Ja Måske Nej

 66. Er du så sikker på dig selv, at det somme tider irriterer andre?
   Ja Måske Nej

 67. Holder du et "vågent øje" med ting, som du har lånt ud til venner?
   Ja Måske Nej

 68. Deltager du i aktiviteter, du selv har valgt?
   Ja Måske Nej

 69. Gør følelsesbetonet musik et temmelig stærkt indtryk på dig?
   Ja Måske Nej

 70. Fordømmer du fuldstændigt en anden, hvis han er din rival eller går imod dig i et fælles anliggende?
   Ja Måske Nej

 71. Sidder du ofte og tænker på død, sygdom, smerte og sorg?
   Ja Måske Nej

 72. Foruroliges du ved tanken om tab af værdighed?
   Ja Måske Nej

 73. Samler du altid på ting, som "kunne blive nyttige"?
   Ja Måske Nej

 74. Ville du kritisere fejl og udpege de dårlige sider ved en andens karakter eller arbejde?
   Ja Måske Nej

 75. Værdsætter du åbent skønne ting?
   Ja Måske Nej

 76. Forærer du en gang imellem ting væk, som strengt taget ikke tilhører dig?
   Ja Måske Nej

 77. Hilser du overstrømmende på folk?
   Ja Måske Nej

 78. Grunder du ofte over tidligere modgang?
   Ja Måske Nej

 79. Bliver du somme tider betragtet som "kraftfuld" i dine handlinger og meninger?
   Ja Måske Nej

 80. Tager du nemt imod kritik uden at blive fornærmet?
   Ja Måske Nej

 81. Er du normalt uforstyrret af udefra kommende støj, når du prøver at hvile?
   Ja Måske Nej

 82. Er du tilbøjelig til at blive jaloux?
   Ja Måske Nej

 83. Er du tilbøjelig til at udsætte tingene for så at opdage, at det er for sent?
   Ja Måske Nej

 84. Foretrækker du at rette dig efter andres ønsker, frem for at prøve at få din egen vilje?
   Ja Måske Nej

 85. Finder du det let at få dig selv i gang med en opgave?
   Ja Måske Nej

 86. Bider du negle eller tygger på enden af blyanten?
   Ja Måske Nej

 87. "Skruer du op" for dine følelser blot for at skabe en virkning?
   Ja Måske Nej

 88. Hvis vi invaderede et andet land, ville du så sympatisere med vores lands militærnægtere?
   Ja Måske Nej

 89. Er der noget ved dig selv, du er ømtålelig overfor?
   Ja Måske Nej

 90. Har du kun få interesser eller aktiviteter, som du selv har valgt?
   Ja Måske Nej

 91. Får du nogen sinde en enkelt tanke, som bliver hængende i dagevis?
   Ja Måske Nej

 92. Spiser du langsomt?
   Ja Måske Nej

 93. Kan du have en beroligende indflydelse, når der går panik i andre?
   Ja Måske Nej

 94. Ville du stoppe op for at finde ud af, om en person har brug for hjælp, selvom vedkommende ikke direkte havde bedt om det?
   Ja Måske Nej

 95. Tager du parti til fordel for din egen skole, gymnasium, klub, hold osv.?
   Ja Måske Nej

 96. Betaler du din gæld og holder dine løfter, når det er muligt?
   Ja Måske Nej<

 97. Sover du godt?
   Ja Måske Nej

 98. Ville du anvende korporlig afstraffelse over for et barn på ti år, hvis det nægtede at adlyde dig?
   Ja Måske Nej

 99. Foretrækker du at indtage en passiv rolle i de klubber eller organisationer, du tilhører?
   Ja Måske Nej

 100. Er du logisk og metodisk i din tænkning?
   Ja Måske Nej

 101. Har nutidens ungdom bedre muligheder end den tidligere generation?
   Ja Måske Nej

 102. Smider du ting væk for så senere at opdage, at du har brug for dem?
   Ja Måske Nej

 103. Ville du let opgive en given kurs, hvis den voldte dig betydeligt besvær?
   Ja Måske Nej

 104. Kan kun nogle få emner vække din begejstring?
   Ja Måske Nej

 105. Er det sjældent, at du nærer mistanke til andres handlinger?
   Ja Måske Nej

 106. Spekulerer du somme tider på, om der overhovedet er nogen, der virkelig bryder sig om dig?
   Ja Måske Nej

 107. Afstår du dig fra at tage ansvar, fordi du betvivler dine evner til at klare det?
   Ja Måske Nej

 108. Føler du undertiden en uimodståelig trang til at gentage en interessant nyhed eller en god historie?
   Ja Måske Nej

 109. Er du tilbøjelig til at overdrive en berettiget klage?
   Ja Måske Nej

 110. Er dit ansigtsudtryk snarere skiftende end uforandret?
   Ja Måske Nej

 111. Er du som regel nødt til at begrunde eller forsvare en mening, når den først er fremsat?
   Ja Måske Nej

 112. Beundrer du åbent og oprigtigt skønhed i andre mennesker?
   Ja Måske Nej

 113. Ville det kræve en udtalt anstrengelse for dig at tænke over emnet selvmord?
   Ja Måske Nej

 114. Vil du anse dig selv for energisk i dine holdninger til livet?
   Ja Måske Nej

 115. Ville en uenighed påvirke dit forhold i almindelighed til en anden person?
   Ja Måske Nej

 116.  Lader du dig sjældent påvirke af en mindre fejl fra din side?
   Ja Måske Nej

 117. Føler du somme tider, at du snakker for meget?
   Ja Måske Nej

 118. Smiler du meget?
   Ja Måske Nej

 119. Er du nem at gøre glad?
   Ja Måske Nej

 120. hvis du mødte direkte modstand, ville du så stadig forsøge at få din vilje, snarere end at give efter?
   Ja Måske Nej

 121. Ville du stadig foretrække at køre frem for at gå, hvis afstanden ikke var alt for stor?
   Ja Måske Nej

 122. Lader du dig genere af vindstøj eller af et hus, der giver sig?
   Ja Måske Nej

 123. Bliver din mening påvirket af, at du ser på tingene ud fra din uddannelse, erfaring eller beskæftigelse?
   Ja Måske Nej

 124. Begår du ofte tankeløse brølere?
   Ja Måske Nej

 125. Er du mistænksom over for folk, som beder om at låne penge af dig?
   Ja Måske Nej

 126. Bliver dine beslutninger ledet af personlige interesser?
   Ja Måske Nej

 127. Kan du blive begejstret over "en lille ting"?
   Ja Måske Nej

 128. Griber du ofte til handling, selvom du ved, at din sunde fornuft ville fraråde det?
   Ja Måske Nej

 129. Går du ind for  raceadskillelse og klasseforskel?
   Ja Måske Nej

 130. Har du dig nogle bestemte manerer bevidst, såsom at trække dig i hår, næse, ørerne eller lignende?
   Ja Måske Nej

 131. Kan du hurtigt omstille dig og udnytte nye tilstande og situationer, selvom de skulle være vanskelige?
   Ja Måske Nej

 132. Er der nogle lyde, der "går dig på nerverne"?
   Ja Måske Nej

 133. Kan du se den anden persons synspunkt, når du ønsker det?
   Ja Måske Nej

 134. Går du i  seng, når du har lyst, snarere end på et bestemt klokkeslæt?
   Ja Måske Nej

 135. Gør andres "små svagheder" dig utålmodig?
   Ja Måske Nej

 136. Irriterer børn dig?
   Ja Måske Nej

 137. Er du mindre snakkesalig end din omgangskreds?
   Ja Måske Nej

 138. Udfører du sædvanligvis opgaver hurtigt og systematisk?
   Ja Måske Nej

 139. Ville du hjælpe en medrejsende snarere end at overlade det til de pågældende funktionærer?
   Ja Måske Nej

 140. Når du skal stemme, stemmer du på det samme parti igen, snarere end at studere kandidaterne og de politiske spørgsmål?
   Ja Måske Nej

 141. Dvæler du ofte ved tidligere sygdomme eller smertefulde oplevelser?
   Ja Måske Nej

 142. Bliver du ilde til mode i uordentlige omgivelser?
   Ja Måske Nej

 143. Kritiserer du sædvanligvis en film eller en forestilling, du ser, eller en bog, du læser?
   Ja Måske Nej

 144. Når du gengiver en morsom hændelse, kan du så let efterligne manererne eller dialekten i den oprindelige hændelse?
   Ja Måske Nej

 145. Er dine ideer inden for emner, du ikke er ekspert i, tilstrækkeligt vigtige til at fortælle andre?
   Ja Måske Nej

 146. Er du tilbøjelig til at rydde op i uorden i en andens hjem?
   Ja Måske Nej<

 147. Kan du let acceptere et nederlag uden at skulle "bide det i dig"?
   Ja Måske Nej

 148. Føler du dig ofte nedtrykt?
   Ja Måske Nej

 149. Føler du dig ilde til mode i børns selskab?
   Ja Måske Nej

 150. Bliver du frustreret over ikke at være i stand til at gøre noget, snarere end at finde en anden aktivitet eller fremgangsmåde?
   Ja Måske Nej

 151. Er du nogle gange helt ude af stand til at leve dig ind i tingene?
   Ja Måske Nej

 152. Er det sjældent, du giver udtryk for dine beklagelser?
   Ja Måske Nej

 153. Arbejder du i "ryk", hvor du er forholdsvis inaktiv og så rasende aktiv i en dag eller to?
   Ja Måske Nej

 154. Bekymrer du dig over antallet af uafsluttede opgaver, du skal tage dig af?
   Ja Måske Nej

 155. Kan folk lide at være sammen med dig?
   Ja Måske Nej

 156. Kunne du lade en anden afslutte de sidste to ord i en kryds-og-tværs uden at blande dig?
   Ja Måske Nej

 157. Tager du de fleste menneskers gode sider i betragtning og taler kun sjældent nedsættende om dem?
   Ja Måske Nej

 158. Har du nemt ved at le og smile?
   Ja Måske Nej

 159. Er din stemme og optræden fast og bestemt?
   Ja Måske Nej

 160. Er du kun overstrømmende over for nære venner, om overhovedet?
   Ja Måske Nej

 161. Er dine interesser og kundskabsområder så vigtige, at der kun bliver lidt tid til overs til andre ting?
   Ja Måske Nej

 162. Ville du gerne "sætte en ny aktivitet i gang" i det område, hvor du bor?
   Ja Måske Nej

 163. Ville du gøre det nødvendige for at aflive et dyr for at gøre en ende på dets lidelser?
   Ja Måske Nej

 164. Har du let ved at slappe af?
   Ja Måske Nej

 165. Ærgrer du dig kun i ringe grad over tidligere modgang og nederlag?
   Ja Måske Nej

 166. Giver tanken om frygt eller ængstelse dig en fysisk reaktion?
   Ja Måske Nej

 167. Kan du stole på din egen dømmekraft i en følelsesladet situation, hvor du selv er involveret?
   Ja Måske Nej

 168. Kunne en anden anse dig for at være virkelig aktiv?
   Ja Måske Nej

 169. Finder du det svært at få begyndt på en opgave, der skal udføres?
   Ja Måske Nej

 170. Er du modstander af systemet med betingede domme for kriminelle?
   Ja Måske Nej

 171. Bruger du megen tid på unødige bekymringer?
   Ja Måske Nej

 172. Når der er en uoverensstemmelse, finder du det da svært at forstå, hvorfor den anden ikke kan indse dit synspunkt og således være enig med dig?
   Ja Måske Nej

 173. Klarer du hverdagens problemer temmelig godt?
   Ja Måske Nej

 174. Er du normalt sandfærdig over for andre?
   Ja Måske Nej

 175. Ville du snare "venter på, at noget skal ske", frem for selv at forårsage det?
   Ja Måske Nej

 176. Bruger du for mange penge i forhold til, hvad du tjener?
   Ja Måske Nej

 177. Kan du løbe en beregnet risiko uden for megen bekymring?
   Ja Måske Nej

 178. Hvis du var involveret i et mindre biluheld, ville du så tage besværet med at sørge for, at enhver skade, du forårsagede, blev godtgjort?
   Ja Måske Nej

 179. Hundser andre med dig?
   Ja Måske Nej

 180. Bærer du over med dine venner, hvor du måske ville dømme andre hårdere?
   Ja Måske Nej

 181. Grunder du ofte over din egen underlegenhed?
   Ja Måske Nej

 182. Kritiserer folk dig over for andre?
   Ja Måske Nej

 183. Bliver du forlegen over en hjertelig hilsen, så som et kys, et knus eller et klap på ryggen, hvis det sker offentligt?
   Ja Måske Nej

 184. Afholder du dig ofte fra at gøre noget, du gerne vil, på grund af andre folks ønsker?
   Ja Måske Nej

 185. Er du somme tider overbevist om rigtigheden af dine meninger, selv om du ikke er ekspert inden for det pågældende emne?
   Ja Måske Nej

 186. Finder du dig ofte i færd med "tusind ting" på én gang?
   Ja Måske Nej

 187. Synes dine bekendte at tænke højere om dine evner, end du selv gør?
   Ja Måske Nej

 188. Afskyr du tanken om død eller blot påmindelser derom?
   Ja Måske Nej

 189. Føler du dig stadig misfornøjet et stykke tid efter at have afgjort et skænderi?
   Ja Måske Nej

 190. Er din stemme, din holdning og dit ansigtsudtryk venligt?
   Ja Måske Nej

 191. Forekommer livet dig ret vagt og uvirkeligt?
   Ja Måske Nej

 192. Føler du dig oprørt over den skæbne, der overgår krigsofre og politiske flygtninge?
   Ja Måske Nej

 193. Beder selv almindelige bekendte dig om hjælp og vejledning i personlige anliggender?
   Ja Måske Nej

 194. Hvis noget bliver borte fra dig, får du da den idé, at "en eller anden må have stjålet eller forlagt det"?
   Ja Måske Nej

 195. Hvis du mente, at nogen var mistænksom over for dig og dine handlinger, ville du så tage det op med vedkommende, snare end at overlade det til vedkommende selv at få rede på det?
   Ja Måske Nej

 196. Føler du undertiden, at du har alderen imod dig (for ung eller for gammel)?
   Ja Måske Nej

 197. Har du perioder, hvor du er ked af det uden nogen tilsyneladende grund?
   Ja Måske Nej

 198. Brokker du dig meget over de betingelser, du står over for i dit liv?
   Ja Måske Nej

 199. Er du tilbøjelig til at skjule dine følelser?
   Ja Måske Nej

 200. Synes du, at du har mange varme venner
   Ja Måske Nej

Fornavn:   

Efternavn:

Adresse:  

Postnr.: By:  

Telefon:  Mobil:

Alder: Køn:  

E-mail-adresse:

For at du kan få resultatet af din test skal du give tilladelse til at vi må opbevare dine personlige data. Jeg giver tilladelse til at i må opbevare mine personlige data: Ja  Nej

Denne test er helt gratis, men ovenstående felter skal udfyldes, hvis du ønsker resultatet af testen! Du kan selvfølgelig altid kontakte os for at få oplysningerne slettet.